Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi ruh sağlığına ilişkin sorunların, bir profesyonel ile konuşulması yoluyla çözümlenmesi girişimlerine verilen genel bir addır. Psikoterapide “bilimsel kurama dayanan, planlanmış bir tedavi yaklaşımı” vardır ve psikoterapist bu yaklaşımın eğitimini almış bir uzmandır. Bu özelliğiyle psikoterapi; diğer “danışmanlık, destek, koçluk, kişisel gelişim vb.” süreçlerden ayrılır.

Psikoterapi sorunun niteliğine göre bireysel, çift/evlilik terapisi, aile terapisi, ya da grup terapisi şeklinde uygulanabilir.

Psikoterapi ne değildir?

Psikoterapi; yakın arkadaşlarla ya da akrabalarla konuşmak gibi bir sohbet şekli değildir. Genellikle sohbetlerin belirgin bir amacı olmaz. Terapideki diyalogun ise her zaman bir amacı vardır. Bu amaç, danışanın problemini çözmesi ve daha iyi bir ruhsal duruma kavuşmasıdır.

 okuyunn.fw

Psikoterapi birçok ruhsal sorunun tedavisinde faydalı olabilmektedir.

Örneğin:

 • Depresyon
 • Panik Bozukluk
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk  ( Takıntı Hastalığı )
 • Sosyal Kaygı Bozukluğu
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Özgül Fobiler
 • Bağımlılıklar: Alkolizm, madde bağımlılığı ve kumar bağımlılığı gibi.
 • Yeme bozuklukları: Anoreksi ve bulimi gibi.
 • Kişilik bozuklukları: Sınır (borderline) kişilik bozukluğu, narsisistik kişilik bozukluğu gibi.

 

Psikoterapi sadece hastalıklarda değil ayrıca yaşama ait bir kısım zorluk ve başarısızlıklarda da başvurulan bir yöntemdir.

Örneğin:

 • Eşler arasındaki sorunlarda,
 • İş ve okul gibi ortamlarda kaygı ve zorlanmaların azaltılmasında,
 • Boşanma, sevilen bir kimsenin kaybı ve iş kaybı türünden hayata dair önemli değişiklikler ile baş etmede,
 • Çabuk sinirlenme ve pasif-agresif davranış gibi sağlıksız davranışlarla baş edilmesinde
 • Diyabet, kanser ve kronik ağrı gibi kronik ve ciddi fiziksel sağlık sorunlarında kişisel uyumun yakalanabilmesi amacıyla,
 • Fiziksel ve cinsel travmada,
 • İster fiziksel isterse ruhsal nedenlerle ortaya çıksın, cinsel sorunlarda,
 • Kimi uyku sorunlarında